Razpis: Dobava zemeljskega plina za člane zveze Srednjih šol in dijaških domov Slovenije

Razpis: Dobava zemeljskega plina za člane zveze Srednjih šol in dijaških domov Slovenije

  • 0
  • 21. 5. 2017
Naročnik:
ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

Predmet javnega naročila:
DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA ČLANE ZVEZE SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE

Številka javnega naročila: 1/2017
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Odprti postopek
Javni razpis je bil objavljen na: Portalu javnih naročil  in v Uradnem listu EU
Datum objave: 22. 5. 2017

Roki:
začetek dobave: 1. 9. 2017
zaključek dobave: 31. 8. 2019

Oddaja ponudbe:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 3. 7. 2017 do 09:00 ure v vložišče naročnika: Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana.

Odpiranje ponudb:
Na naslovu Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana, v sobi št. 157 v 2. nadstropju (upravni del stavbe), dne 3. 7. 2017 ob 11:00 uri.

Objava na portalu Dokumentacija *

*Popravek: 23. 6. 2017

Izrazi svoje mnenje

Imate vprašanje? Bi nas želeli kontaktirati? Pišite nam