CPI je objavil javni razpis za drugo in tretje leto izvajanja progama Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017.

Po tem javnem razpisu se bo sofinanciral del stroškov izvedbe programov krožnega zaposlovanja, pri čemer ena enota izvedbe programa krožnega zaposlovanja vključuje izvedbo naslednjih aktivnosti:

  • pri delodajalcu izvedeno usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas,
  • v šoli izvedeno ustrezno in istočasno nadomeščanje tega učitelja oziroma strokovnega delavca v času njegove odsotnosti zaradi usposabljanja pri delodajalcu, in sicer s strokovnjakom s strani gostiteljskega delodajalca ali z ustrezno izobraženo in usposobljeno brezposelno osebo, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas.

Predvideno obdobje za izvajanje krožnih zaposlovanj je od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017. Pri tem 1. 9. 2016 pomeni prvi možni datum pričetka usposabljanja in nadomeščanja ter 31. 10. 2017 zadnji možni datum zaključka usposabljanja in nadomeščanja.

Javni razpis bo odprt od dneva objave do 30. 6. 2017. Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2017, obdobje upravičenih izdatkov pa od 1. 9. 2016 do 20. 11. 2017.

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija:
Spletna stran CPI