CPI je objavil 2. javni razpis v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019.

Po tem javnem razpisu se sofinancira del stroškov izvedbe programov krožnega zaposlovanja, pri čemer ena enota izvedbe programa krožnega zaposlovanja vključuje izvedbo naslednjih aktivnosti:

  • pri delodajalcu izvedeno usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas,
  • v šoli izvedeno ustrezno in istočasno nadomeščanje tega učitelja oziroma strokovnega delavca v času njegove odsotnosti zaradi usposabljanja pri delodajalcu, in sicer s strokovnjakom s strani gostiteljskega delodajalca ali z ustrezno izobraženo in usposobljeno brezposelno osebo, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas.

Predvideno obdobje za izvajanje krožnih zaposlovanj je od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2019. Pri tem 1. 9. 2017 pomeni prvi možni datum pričetka usposabljanja in nadomeščanja ter 31. 10. 2019 zadnji možni datum zaključka usposabljanja in nadomeščanja.

Javni razpis bo odprt od dneva objave do 30. 6. 2019. Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 9. 2017 do 31. 10. 2019, obdobje upravičenih izdatkov pa od 1. 9. 2017 do 20. 11. 2019.

 

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija:
Spletna stran CPI