Spoštovani  g. Šepetavc,

prejeli smo vaš dopis z dne 28. 3.2016, v katerem sprašujete o varnosti izvedb šolskih ekskurzij po Evropi. Obveščamo vas, da Konzularna služba MZZ objavlja  informacije o varnosti potovanj po posameznih državah na spletni strani, pod vsako državo posebej:
http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/

Tam zbrane informacije izhajajo iz obvestil slovenskih predstavništev v tujini, od pristojnih služb, ki jih analizirajo, od drugih Sloveniji podobnih držav, pa tudi iz splošnih virov (mediji, osebe, ki živijo v tujini, itd.).

Poudarjamo, da so te objave informativne narave, da so to  priporočila in obvestila, ne obvezujoča navodila. Odločitev o tem, ali bo kdo potoval v določeno državo ali ne, je vselej prepuščena posamezniku ali skupini, ki se odloča za potovanje. Vsako naše obvestilo je pospremljeno z nasvetom, naj se potniki o razmerah v ciljni državi poučijo tudi iz drugih njim dostopnih virov (organizator bivanja v tujini, gostitelj, znanci, sorodniki, obvestila drugih držav itd.). Pri šolskih ekskurzijah in izletih je seveda odgovornost šole, spremljevalcev in staršev še posebej izpostavljena. Na posvetu ravnateljev srednjih šol in dijaških domov maja lani na Bledu je predstavnik MZZ o tem podrobneje spregovoril in posredoval tudi kontaktne možnosti za pridobitev nadaljnjih informacij.

Možnost varnostnih incidentov in/ali terorističnih groženj je – žal – prisotna praktično povsod, oziroma je nikjer ni možno v celoti izključiti. Informacije z nasveti za tak primer so vključene v naslednje splošno opozorilo:
http://www.mzz.gov.si/si/potovanja_in_vizumi/informacije_za_popotnike/splosno_opozorilo_o_nevarnosti_terorizma/

To opozorilo je potrebno razumeti v povezavi z dejstvom, da se razmere in varnostna situacija kjerkoli po svetu lahko v trenutku spremenijo, zato nihče ne more vnaprej predvideti, kaj se bo zgodilo med potovanjem ali bivanjem v tujini. Pomembno je, da se potniki, predvsem pa organizatorji konkretnega potovanja v teh primerih poučijo o ažurnih, realnih in kar najbolj konkretnih informacijah glede razmer v krajih, ki jih nameravajo obiskati.

Na mestu je naše priporočilo (vključeno v zgoraj naveden spletno povezavo o terorizmu), naj slovenski državljani v teh primerih in v takšnem okolju dosledno upoštevajo navodila in ukrepe pristojnih lokalnih oblasti.

Vsekakor svetujemo tudi, da se organizatorji potovanja pred odhodom povežejo z našim diplomatskim predstavništvom v državi, ki je cilj njihovega potovanja. Seznam in kontakte naših DKP najdete na spletni strani:
http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/

Predlagamo vam, da si ogledate tudi nasvete ostalih držav članic EU; kot primer navajamo spletno stran avstrijskega MZZ:
http://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/

ali MZZ Velike Britanije:
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice

Svetujemo vam, da nam pred odhodom posredujete obrazec s podatki za lažje izvajanje morebitne konzularne zaščite med potovanjem in bivanjem v tujini:
http://www.mzz.gov.si/si/potovanja_in_vizumi/informacije_za_popotnike/prostovoljno_obvescanje_o_potovanju_v_tujino/

Upamo, da vam bodo posredovane informacije v pomoč pri načrtovanju potovanj za vaše dijake oziroma učence in vas lepo pozdravljamo!

Lep pozdrav,
Andrej Šter
vodja službe

Odgovor MZZ