Računsko sodišče RS
Slovenska cesta 50
1000 Ljubljana

Zadeva: Ureditev delovnega časa učiteljev

Spoštovani!

Upravni odbor Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije (v nadalje vanju Zveze) je 17. 1. ter nato še 5. 2. 2019 obravnaval ureditev delovnega časa učiteljev ter sprejel sklep, da vas seznani z ugotovitvami.

S 1. 9. 2018 so pričele veljati določbe Kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja (KPVIZ), ki urejajo (bolje: naj bi urejale) delovni čas učiteljev, in so posledica ugotovitev revizije delovne obveznosti učiteljev v osnovnih šolah Računskega sodišča RS.

Računsko sodišče je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) naložilo ureditev tega področja, zato je Vlada RS sprejela Izhodišča za pogajanja s sindikati za spremembo in dopolnitev KPVIZ. V oblikovanje sistema uredit ve delovnega časa učiteljev ravnatelji nismo bili vključeni, kasneje, v poskusu implementacije, ki je potekal v šolskem letu 2017/18, pa so bili vključeni le nekateri (delovna skupina), a se njihovih pripomb med poskusom ni upoštevalo. Na koncu ni bilo zaključne evalvacije ter s tem možnosti korekcije oblikovanega sistema.

Danes, po petih mesecih od uveljavitve določb KPVIZ, ugotavljamo, da se je uzakonil neživljenjski in nedorečen sistem, s katerim je MIZŠ preložilo urejanje delovnega časa in s tem zahtevo Računskega sodišča na ravnatelje na način, ki za ravnatelja predstavlja predvsem ogromno dodatnega birokratskega dela. Novo šolsko leto 2018/19 smo tako začeli s splošnim nezadovoljstvom učiteljev in pritiski učiteljev, opremljenih z enostranskimi informacijami in zahtevami s strani SVIZ-a, hkrati pa tudi z molkom MIZŠ, ko zahtevamo pojasnila, odgovore, pravne podlage ali orodja za izvedbo uzakonjenih novosti.

Šole se spreminjajo v prostor, ki ni več namenjen spodbudnemu učnemu okolju in skrbi za izobrazbo in vzgojo dijakov, temveč skrbi za gradnjo fiktivnih časovnih stebrov, preštevanju ur, minut in sekund. Splošna negativna klima v šolah in nezadovoljni učitelji prinašajo največjo izgubo prav dijakom: če se je prej učitelj spraševal, kako naj zastavi dejavnost, da bodo imeli dijaki od nje čim več, se sedaj neizogibno sprašuje, kako naj jo zastavi, da se bo umestila v stebre.

Srednje poklicne šole, srednje strokovne šole, splošne in strokovne gimnazije se med seboj zaradi narave dela, ki jo narekujejo različni izobraževalni programi in različna struktura dijakov, zelo razlikujemo. Organizacija dela učitelja je popolnoma drugačna glede na to, ali je zaposlen na samostojni šoli ali v šolskem centru, ali dela le na eni soli ali dopolnjuje obveznost na več šolah, ali morda celo izven sistema vzgoje in izobraževanja. Nova ureditev (razen v eni določbi, ki zadeva neenakomerno razporeditev pedagoške obveze) pa ne upošteva niti razlik med srednjimi in osnovnimi šolami.

Ravnatelji smo sicer zavezani zakonitosti dela, zato smo oblikovali zahtevane individualne lete delovne načrte učiteljev. Papir to pač prenese. Naprej pa ne moremo, saj menimo, da so navodila pomanjkljiva, nekatera pa nas vodijo celo v nezakonito ravnanje, predvsem pa v se bolj neenakomerno obremenjenost učiteljev po posameznih šolah. Obenem ugotavljamo, da bi spremljava realizacije na povprečno veliki šoli ravnatelja dodatno obremenila preko vseh razumnih mej.

(Nadaljevanje v dokumentu)

Ureditev delovnega časa učiteljev