VABILO NA 22. DELOVNO SREČANJE,

ki bo 27. in 28. januarja 2020
v Rikli Balance hotelu, Bled

27. 1. 2020, prvi dan

A/ predstavniki MIZŠ

 • ga. Martina Vuk, državna sekretarka: obstoječe stanje, novosti:
  • Prednostne naloge MIZŠ v naslednjem obdobju
  • Predstavitev novosti (spremembe zakonov, drugo)
  • Delovni čas učiteljev
  • Razpis vpisa 2020/21 (morebitne spremembe razmestitev, vajeništvo)

B/  OKROGLA MIZA: strokovne naloge zavodov 2020

 • Dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ,
 • Mag. Janez Damjan, direktor CPI,
 • Dr. Darko Zupanc, direktor RIC in
 • Dr. Vladimir Korošec, direktor ŠR

C/  skupščina ZŠD

 • Plan dela ZŠD 2020 in realizacija 2019

D/  skupščina DR

Vabilo in program

28. 1. 2020, drugi dan

 • Predstavniki MIZŠ: Mag. Tanja Vertelj, vodja Službe za izvajanje evropske kohezijske politike, Nataša Hafner-Vojčič sekretarka, Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja ter mag. Katja Dovžak, vodja sektorja za IO in višje šolstvo
  • Naložbene prioritete MIZŠ na področju kohezijske politike 2021-2027
  • Predstavitev različnih tem, ki vplivajo na delo SŠ in DD

  Teme programa so še v usklajevanju. Podrobnejšo razčlenitev programa oz. program posveta z vabilom in obrazcem za rezervacijo hotela dobite naknadno.